2.1

o nas

Reflex to producent elementów dla branży automotive. Obsługujemy producentów OEM oraz producentów Tier I i Tier II.

Do naszych zadań należy tłoczenie oraz montaż elementów metalowych do samochodów, zgrzewanie, spawanie, profilowanie oraz świadczenie usług w zakresie obróbek powierzchniowych takich jak malowanie proszkowe, cynkowanie, fosforanowanie.

Historia firmy

Firma Reflex została utworzona jako spółka cywilna w 1989 roku. Działalność rozpoczęliśmy od wykonywania powłok z farb proszkowych, jednak renoma solidnego realizatora usług sprawiła, że wraz z systematycznym wzrostem zleceń poszerzył się także krąg klientów.

Profil firmy
Istotny moment w kształtowaniu obecnego profilu firmy nastąpił w 1991 roku, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej i Tychach, którą wraz z jej następcą Grupą FCA kontynuujemy do dziś. Współpraca ta stała się impulsem do poszerzenia działalności firmy oraz uruchomienia nowych linii produkcyjnych.

1

Produkcja
Rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnego procesu, którym było tłoczenia elementów metalowych do samochodów, wówczas pojawiła się też potrzeba utworzenia linii zgrzewania, spawania i profilowania. Równorzędnie rozwijaliśmy techniki przygotowania i antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni poprzez fosforanowanie i cynkowanie galwaniczne. Wszystkie te przedsięwzięcia pociągnęły za sobą zrozumiałą konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni produkcyjnej, potrzebę pozyskania i wyposażenia nowych obiektów, a także zwiększenia zatrudnienia i doskonalenia pracowników.

1
1
1

Placówki
Aktualnie firma REFLEX posiada dwa zakłady. w Świętochłowicach i Skoczowie. Produkujemy wyroby na potrzeby głównie przemysłu motoryzacyjnego. Zatrudniamy 165 osób i wytwarzamy codziennie aż 95 000 elementów.

Nasz zespół

Krzysztof Nowak
Dyrektor Zarządzajacy
Mariusz Sidorski
Szef Produkcji
Łukasz Trólka
Szef Sprzedaży i Technologii
Zbigniew Czerwień
Szef Utrzymania Ruchu
Andrzej Pochwała
Szef Jakości
Wojciech Kuśnierz
Szef Zakupów i Logistyki
Justyna Wrożyna
Inżynier Sprzedaży
Magdalena Kopeć
Specjalista ds. Kadr i Płac
Jarosław Brzęk
Specjalista ds. Jakości
Przemysław Nowak
Specjalista ds. Technologii
Adrian Porczak
Specjalista ds. Technologii
Placówki

Posiadamy już trzy zakłady na Śląsku ? w Katowicach, Świętochłowicach i Skoczowie. Produkujemy tam wyroby na potrzeby przemysłu samochodowego, wytwarzając dziennie aż 95000 elementów do aut osobowych.

Świętochłowice

Świętochłowice
ul. Kaliny 12
41-600 Świętochłowice
tel. +48 32 770 47 00
fax  +48 32 770 47 03
e-mail: biuro@reflex-automotive.com.pl
Tłoczenie, profilowanie, zgrzewanie,
spawanie, montaż

 

Pokaż na mapie

Skoczów

Skoczów
ul. Iskrzyczyńska 9
43-430 Skoczów
tel. +48 32 770 47 00
fax +48 32 770 47 03
e-mail: biuro@reflex-automotive.com.pl
Tłoczenie

 

Pokaż na mapie

Jesteśmy eko!

Działamy zgodnie z normą PN-EN ISO 14001 związaną z ochroną środowiska.

Głównymi działania związanymi z ochroną środowiska w firmie są:

  • Minimalizowanie wykorzystania substancji i mieszanin chemicznych oraz ograniczanie ich wpływu na środowisko.
  • Racjonalizowanie wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz innych zasobów środowiska.
  • Ograniczanie wytwarzanych odpadów i gromadzenie ich w sposób selektywny.
  • Monitorowanie postępowania z odpadami od czasu ich powstania do czasu ich odzysku lub unieszkodliwienia.
  • Ciągłe inwestowanie w coraz to nowocześniejsze urządzenia, nastawienie na ich energooszczędność i inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska.
  • Edukacja pracowników i ich zaangażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.

Spółka Reflex swoją dbałością o środowisko naturalne podkreśla ekologiczny charakter firmy. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnego normą ISO 14001 zapewnia monitorowanie i nadzór nad wszystkimi znaczącymi aspektami środowiskowymi.