2.3

dofinansowania

W ramach dofinansowań z funduszy Unii Europejskiej, nasza firma skorzystała z dostępnych programów unijnych rozwijając w ten sposób park maszynowy oraz powiększając obszar produkcyjny i magazynowy. Dzięki dotacją unijnym  udało się nam udoskonalić wiele procesów produkcyjnych – otworzyliśmy nowe obszary naszej działalności. Staliśmy się bardziej konkurencyjni na rynku krajowym i europejskim.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Reflex poprzez wprowadzenie nowych produktów i ulepszenie już istniejących”
Nazwa beneficjenta: Reflex K.Nowak Spółka Jawna
Wartość projektu: 448 349,39 zł
Wartość dofinansowania: 183 749,75 zł
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 8.2
Tytuł projektu:Wdrożenie wielofunkcyjnego systemu obsługi B2B w celu usprawnienia procesów współpracy firmy Reflex z partnerami
Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Wartość projektu 195 135,00 zł.
Wartość wkładu finansowego 94 867,50  zł

Reflex K.Nowa Spółka Jawna
ul. Siemianowicka 3a
40-301 Katowice

uzyskało wsparcie
z
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
w ramach działania
6.1 Paszport do Eksportu
na
Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Reflex Sp.J.
Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej
Wartość projektu 12 500,00 zł. Wartość wkładu finansowego 10 000,00 zł

Fundusze Europejski- dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
inwestujemy w waszą przyszłość

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Wprowadzenie na rynek nowych produktów dla sektora motoryzacyjnego dzięki zakupowi prasy mechanicznej o sile nacisku do 800 kN”
Nazwa Beneficjenta: Reflex K.Nowak Spółka Jawna
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Wprowadzenie na rynek pełnej palety nowych produktów dla sektora motoryzacyjnego dzięki inwestycji w nowe maszyny i urządzenia pomiarowe”
Nazwa beneficjenta: Reflex K.Nowak Spółka Jawna
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: „Zakup lini technologicznej do nakładania powłok chromem trójwartościowym”
Nazwa beneficjenta: Reflex K.Nowak Spółka Jawna
Wartość projektu:1 129 964,00 zł
Wartość dofinansowania: 463 100,00 zł
Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

1/6