3.3

laboratorium

W firmie Reflex funkcjonuje laboratorium, w którym wykonywane są kontrole i badania. Testy obejmują badania wytrzymałościowe, podstawowe badania jakości powłok, kontrole metrologiczne. Laboratorium koordynuje również badania zlecane w zewnętrznych laboratoriach akredytowanych.

Maszyna pomiarowa

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, zakres pomiarów: x2000mm; y1200mm; z800mm. Dokładmość pomiarów 2,5?m

 

Sprawdzian kształtu

Sprawdziany kształtów wykorzystywane w celu bieżącej kontroli geometrii produkowanych części.

Defektoskop

Defektoskop wykorzystywany jest do kontroli zgrzein, spawów i przewężeń tłoczonych części.

Twardościomierz

Twardościomierz wykorzystywany jest do bieżacej kontroli twardości materiałów. Możemy mierzyć twardości w skalach HRC, HRB.